Jaarrekening opstellen

De jaarrekening laat duidelijk zien hoe het er met uw onderneming voorstaat. Maar NUAC Accountants en Adviseurs kan u dat op ieder moment van het jaar vertellen. De jaarrekening zal bij ons dus nooit voor grote verrassingen zorgen. Wel biedt de jaarrekening zicht op nadere specificaties en analyses. Voor uzelf en eventueel uw bankier is zo’n analyse belangrijk. Als u weet hoe u de cijfers moet interpreteren kan hierop gestuurd worden. Wij bieden u het jaarrapport eerst in concept aan om samen door te spreken. We kijken terug en blikken vooruit. Onze cijfers helpen om de juiste beslissingen te maken voor een gezonde bedrijfsvoering.